La Junta Directiva convoca Assemblea General Ordinària de la Societat Cultural i Recreativa “La Gran Penya”. L’Assemblea es farà a l’Auditori de la societat, el dimarts 30 de juny de 2015 a les 18:00 h. en primera convocatòria i a les 18:30 h. en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1er- Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior del 28 de desembre de 2014
2on- Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2014
3er- Aprovació d’encàrrec de projecte de redistribució general de l’entitat amb col·locació d’ascensor. Autorització d’obres per fases.
4 rt- Precs i preguntes.
La Junta Directiva tindrà, a partir del dimarts 23, la documentació dels punts de l’assemblea a disposició dels socis, a l’oficina de l’entitat.

Us recordem que si teniu correu electrònic ens el faciliteu, per enviar-vos informació.

Atentament,

Ton Roure Ripoll

President de la Societat Cultural Recreativa “La Gran Penya”
Vilanova i la Geltrú a 15 de juny de 2015

Assemblea