Amb l’escriptor Miquel Altadill signant llibres de la re-edició “La Rambla, edició 100 anys de la Gran Penya”.

Miquelsant jordi