CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

La Junta Directiva convoca Assemblea General Ordinària de la Societat Cultural i Recreativa “La Gran Penya”. L’Assemblea es farà a l’Auditori de la societat, el dimarts 21 de març de 2017 a les 18:30 h. en primera convocatòria i a les 19:00 h. en segona, amb el següent ordre del dia:

 

1er- Ratificació dels membres de Junta.

2on-Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior de 18 d’octubre de 2016

3er- Informe de la Junta de  l’any 2016.

4rt- Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2016.

5é-  Presentació de l’estat de comptes total de les obres i el seu finançament.

6é-  Aprovació del pressupost de l’exercici 2017.

7é- Endarreriment d’inici de quota d’entrada de soci, fins a la data d’inauguració de les obres acabades.

8é- Precs i preguntes.
La documentació dels punts de l’assemblea estarà a disposició dels socis  a l’oficina de l’entitat a partir de dimarts 14 a les 16:00