La Penya 2018-02-13T18:59:29+01:00

L’objectiu de la Societat és d’esbarjo i expansió social, cultural i esportiva dels seus associats, la comunicació i solidaritat entre ells, i el foment dels valors històrics, típics, folklòrics i de tota índole de Vilanova i la Geltrú.