CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva convoca Assemblea General Ordinària de la Societat Cultural i Recreativa “La Gran Penya”. L’Assemblea es farà a la Sala d’Actes de la societat, el dilluns 18 de juny de 2018 a les 19:00 h., amb el següent ordre del dia:

1er- Lectura de les actes de l’Assemblea anterior de 13 de novembre de 2017

2on- Aprovació de l’estat de comptes de l’exercici 2017.

3er- Precs i preguntes.

La documentació dels punts de l’assemblea estarà a disposició dels socis a l’oficina de l’entitat a partir de dimecres 13 de juny a les 11:00 h.

Atentament,
Ton Roure Ripoll
President de la Societat Cultural Recreativa “La Gran Penya”

Vilanova i la Geltrú a 28 de maig de 2018